TDI dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

… stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu a při provádění stavby svépomocí, pokud nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací, dle platných předpisů a norem a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finačních prostředků…

Úplné znění - viz. § 2 a § 152 stavebního zákona