Profil společnosti

Společnost MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL vznikla zápisem do živnostenského rejstříku dne 8. 8. 2017. Od založení je hlavním cílem společnosti nabízet komplexní služby ve výstavbě, spočívající převážně v inženýrsko-investorských činnostech při realizaci staveb, včetně výkonu technického dozoru investora a funkce koordinátora BOZP na staveništi.