Koordinátor BOZP na staveništi


Proč využít služeb koordinátora BOZP na staveništi?

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potencionálních rizik vzniklých výstavbou, vyhledávání rizik všech zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost. Koordinátor také zajišťuje minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v okolí stavby).

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

… povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi ukládá zadavatelů staveb (investorům) zákon č. 309/2006 Sb. Výše uvedený zákon přeně definuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Činnost koordinátora BOZP je specifikována §18, výše uvedeného zákona.