Nabídka služeb

Společnost MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL kontinuálně navazuje na dlouholeté zkušenosti získané více než dvacetiletou praxí získanou v oboru realizace bytových staveb, průmyslových staveb, staveb občanské vybavenosti a staveb pro rekreaci a odpočinek.

Prioritou při výkonu funkce stavebního dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi je pro nás kvalitně odvedená práce všech zainteresovaných partnerů na stavbě, ke spokojenosti investora. Samozřejmostí je naprostá loajalita, diskrétnost a nestrannost.

Portfolio služeb


Technický dozor při stavbách a rekonstrukcích

zobrazit více

Koordinátor BOZP na staveništi

zobrazit více

Posouzení investičního záměru investora

zobrazit více

Konzultace ve fázi tvorby projektové dokumentace

zobrazit více

Poradenská činnost při koupi starších nemovitostí, jejich ocenění

zobrazit více

Odborná pomoc s výběrem dodavatele, vč. uzavření smluvního vztahu

zobrazit více