Nabídka služeb

Jsem zkušený autorizovaný stavební technik s dvacetiletou praxí v oboru realizace bytových staveb, průmyslových staveb, staveb občanské vybavenosti a staveb pro rekreaci a odpočinek. Ve své praxi jsem získal bohaté zkušenosti od předvýrobní přípravy staveb, přes jejich samotnou realizaci, až po kolaudaci  a předání stavby uživateli k užívání.

Prioritou při výkonu funkce stavebního dozoru investora je pro mne kvalitně odvedená práce všech zainteresovaných partnerů na stavbě, ke spokojenosti investora. Samozřejmostí je naprostá loajalita, diskrétnost a nestrannost.

Portfolio služeb


Technický dozor při stavbách a rekonstrukcích

zobrazit více

Konzultace ve fázi tvorby projektové dokumentace

zobrazit více

Poradenská činnost při koupi starších nemovitostí, jejich ocenění

zobrazit více

Pomoc s výběrem dodavatele, vč. uzavření smluvního vztahu

zobrazit více

Nezávislé posouzení kvality provedení prací stavebních řemesel

zobrazit více

Zpracování energetického průkazu náročnosti budovy

zobrazit více

Správa nemovitostí, vč. zajištění pozáručních oprav a údržby

zobrazit více

Projekční činnost dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb.

zobrazit více

BOZP na stavbách

zobrazit více